Open Space Office

MEDARBETAR-PORTAL

 

Medarbetarna är företagets mest värdefulla resurs - vi anser att det viktigaste ett företag kan göra är att skapa en välmående och hållbar arbetsplats.

PERSONALHANDBOK

Här hittar du personalhandboken för företaget.

RIKTLINJER / POLICYS

Här hittar du alla väsentliga riktlinjer och policys ur ett HR perspektiv.

ANSTÄLLNING

Här hittar du allt som berör medarbetarens anställning.

KARRIÄRSPLAN

Här hittar du allt du behöver för att säkerställa successionsplanering samt medarbetarens utveckling.

DOKUMENT / MALLAR

Här hittar du alla väsentliga dokument och mallar ur ett HR perspektiv.

FÖRMÅNER

Här hittar du allt som rör förmåner, pension etc.

KONTAKTA OSS

Tack för ditt meddelande!