HR KONSULT

Ibland krävs kvalificerad personal för att fylla nyckelroller, genom att hyra in personal från oss säkerställer du att du får en konsult som är erfaren och kunnig och som levererar från dag ett.  Våra uppdrag kan vara på del- eller heltid – vårt upplägg baseras på ditt behov och dina önskemål.
Det finns stunder när varken tid eller kunskap finns för att driva tex tunga rehabiliteringsärenden och ibland handlar det om att driva förändringsarbeten inom HR – vi har kunskapen och erfarenheten ni behöver.

Vi hjälper dig även att implementera Digital HR om du behöver den stöttningen.