smile-2072907_1280_edited.jpg

CHEFSPORTAL

Vi vill skapa den mest effektiva och innehållsrika portal för dig som arbetsgivare och chef.

I den här portalen kommer du hitta all stöttning i din roll som ledare ur ett HR perspektiv.

CHEFSSTÖD ARBETSRÄTT

Arbetsrättsligt stöd inom hela medarbetarcykeln.

DOKUMENT / MALLAR

Alla väsentliga dokument och mallar inom HR området.

ONBOARDING / OFFBOARDING

Se till att ge kandidater och medarbetare den absolut bästa introduktionen samt att avsluta medarbetare på ett professionellt sätt.

RIKTLINJER / POLICYS

Här hittar du alla väsentliga riktlinjer och policys inom HR.

HR PROCESSER

Du får hjälp i de olika HR processerna. Här hittar du t.ex. HR-året, medarbetarsamtal, löneprocessen, rehabiliteringskedjan etc. 

ARBETSMILJÖ

Här hittar du hur du ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete.

KONTAKTA OSS

Tack för ditt meddelande!